| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.14.  Status antibiotika

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Gentamicin
Tobramicin
Amikacin
Streptomicin
Kanamicin
Vankomicin
Dibekacin
Netilmicin

Krv:
3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.


1.5.13. Status hipnotika i sedativa < nazad dalje > 1.5.15 Status citostatika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.