| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.8.      Status antiasmatika

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Teofilin

Krv: 3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma

 

1.5.7. Status antidepresiva < nazad dalje > 1.5.9. Status antihistaminika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.