| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.5.      Status antiaritmika

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Kinidin
Prokainamid (Novokamid)
Lidokain (Ksilokain)
N-acetilprokainamid-NAPA
Propranol (Inderal)
Lidokain slobodni
Kinidin slobodni

Krv:
3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.