| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.4.5.      Status reumatizma

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Fibrinogen
Mukoproteini
Anti-nuklearna antitijela (ANA)
xRT (reuma test)
xC3 - komplement
xC4 - komplement
xEkstraktivni nuklearni antigen
xAnti-DNA (jednostruki lanci)
xAnti-DNA (dvostruki lanci)
RNP (ribonukleoprotein)

Krv: 5 ml citratne krvi u vakumiranoj epruveti.

Krv: 9 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 4-5 ml seruma.

Napomena: Do obrade uzorak seruma čuvati na sniženim temperaturama. Označene analize znakom (x) se rade samo onda kada je ANA 1:20 i više.

 

1.4.4. Status artritisa  < nazad dalje > Status ćelija T i B
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.