| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.4.6.      Status ćelija T i B

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

KKS
Ukupni broj limfocita T
(Rosetta tehnika)
Ukupni broj limfocita B
(Smig tehnika)

Krv: 3 ml EDTA pune krvi i 2 na vazduhu sušena krvna razmaza.

Krv:10 ml heparinizirane pune krvi

Napomena: Čuvati i transportovati uzorke na sobnoj temperaturi. Nikada ih izlagati toploti i hlađenju. Uzorke obraditi u roku od 24 sata.


1.4.5. Status artritisa < nazad dalje >1.5. Toksikološki statusi
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.