| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.4.3.      Imunokemijski status proteina

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Imunoelektroforeza
Elektroforeza proteina

Krv: 3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.


1.4.2. Status nedostatka imuniteta < nazad dalje >1.4.4. Status artritisa

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.