| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.4.2.      Status nedostatka imuniteta

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

IgA (kvantitativno)
IgG (kvantitativno)
IgM (kvantitativno)

Opći biohemijski status sekundarnog nivoa
KKS
Ukupni broj T i B limfocita

Krv: 10 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 4-5 ml seruma.

Urin oko 100 ml urina u plastičnoj posudi.

Krv: 3 ml EDTA krvi i 2 na vazduhu sušena krvna razmaza.


1.4.1. Opći imunološki status < nazad dalje >1.4.3. Imunohemijski status proteina

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.