| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.4.1.      Opći imunološki status

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

IgA (kvantitativno)
IgG (kvantitativno)
IgM (kvantitativno)

KKS
Ukupni broj T limfocita

Krv: 3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.

Krv: 3 ml EDTA pune krvi i 2 na vazduhu sušena krvna razmaza.


1.4. Imunološko serološki status < nazad dalje >1.4.2. Status nedostatka imuniteta
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.