| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.4.4.      Status artritisa

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

CRP (C-reaktivni proteini)
Ukupni proteini
Albumini
Globulini
Elektroforeza proteina
RT (reuma test)
Anti-streptolizin-O-titar (ASO)
Anti-nuklearna antitijela (ANA)
Urea
Mok. kiselina
Alkalna fosfataza
Kalcijum
Fosfor

Krv:
6 ml pune krvi ili 2-3 ml seruma.

 

Krv
5 ml citratne krvi u vakumiranoj epruveti ili 3 ml plazme.


1.4.3. Imunohemijski status proteina < nazad dalje >1.4.5. Status reumatizma

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.