| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.3.5.      Status tireoidee

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

T3
T4
T7 (slobodni tiroksin indeks)
TSH (tireostimulirajući hormon)

Krv:
6 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 3-4 ml seruma.

 

< Status biogenih amina Funkcionalno stanje sposobnosti fertilizacije žene >
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.