| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.3.4.      Status biogenih amina

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Ukupni keteholamini
Serotonin
Histamin
Ukupni kateholamini
Slobodni kateholamini
Esterificirani kateholamini
Adrenalin
Noradrenalin
Dopamin
VMA (vanilmandelična kiselina)
Serotonin
5-HIAA
Metanefrin
Normetanefrin

Krv:
9,5 ml heparinizirane krvi u vakumiranoj epruveti ili 5 ml plazme.

Urin:
50 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka sa 15 ml 6 mol/L HCl kao konzervansom. pH ukupnog urina mora biti manji od 3.


< Status srži nadbubrega Status štitne žlijezde >

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.