| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.16.  Metabolički status vitamina D

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

1,25-dihidroksi vitamin D

25-hidroksi vitamin D

Kalcijum

Fosfor

Krv:
6 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 3-4 ml seruma


1.2.14. Status likvora < nazad dalje > 1.2.17. Status sidropenične anemije
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.