| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.17.  Status sideropenične anemije

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Željezo
TIBC
UIBC
KKS
Indeks zasićenja
Transferin
Feritin

Krv: 6 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 3-4 ml seruma. Izbjegavati hemolizu.

Krv: 3 ml krvi sa EDTA antikoagulansom.


1.2.16. Status vit. D < nazad dalje > 1.2.18.  Status megaloblastične anemije
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.