| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.14.  Status likvora I
1.2.15.  Status likvora II

 

1.2.14.  Status likvora I

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Ukupni proteini
Glukoza
Hloridi
Stanice

Likvor:
2 ml likvora u staklenoj epruveti.


1.2.15.  Status likvora II

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Elektroforeza proteina likvora
Elektroforeza proteina u serumu
Imunoglobulini u serumu (IgA, IgG, IgM)
Imunoglobulini u likvoru (IgA, IgG, IgM)
Imunoelektroforeza likvora

            

        

       

Krv: 3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1 ml seruma.

Likvor: 3 ml likvora u staklenoj epruveti.


1.2.13. Metabolički status kod hipertenzije <nazad dalje> 1.2.16. Status vit. D
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.