| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.22.  Opći status koagulacije krvi

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Vrijeme krvarenja
Vrijeme koagulacije
Trombociti
Howellovo vrijeme
Protrombinsko vrijeme
Protrombinski indeks
Trombinsko vrijeme
APTT vrijeme
Utrošak protrombina
Retrakcija koaguluma
Fibrinogen
Euglobulinska fibrinoliza
Faktor II
Faktor V
Faktor VII
Faktor X

Krv: 10 ml pune citratne krvi (9+1) u vakumiranoj epruveti.

Krv: 3 ml pune EDTA krvi u vakumiranoj epruveti

Napomena:
Analize uraditi isti dan. Uzorke krvi ne hladiti niti zagrijavati.

 

1.2.21. Hemato-onkološki status< nazad dalje> 1.2.23.Kardiohirurški status
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.