| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.23.  Kardiohirurški status (opći)

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Natrij
Kalij
Kalcij
Hloridi
Glukoza
ABS (acidobazni status)
KS (krvna slika)

Krv: 3 ml krvi ili 1-2 ml seruma.

Krv: 1 kapilarna cjevčica pune heparinizirane krvi ili heparinizirana krv direktno iz šprice

Krv: 3 ml EDTA krvi.


1.2.22.Opći status koagulacije krvi 1.3.Endokrinološki statusi
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.