| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.1.      Metabolički status jetre

Analize :

Količina uzorka i analitički uvijeti

Bilirubin ukupni
Bilirubin direktni
Bilirubin indirektni
Ukupni proteini
Albumini
Globulini
Elektroforeza proteina
Holinesteraza
AST                                 
ALT
Alk. fosfataza
g-GT
Holesterol
Trigliceridi
Željezo
Bakar

Krv:
9,0 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 4-5 ml seruma. Uzorak se uzima na tašte.


1.2. Dijagnostički statusi < nazad dalje >1.2.2. Funkcionalno stanje bubrega
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.