| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.19.  Skrining status hemoglobinopatija

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Elektroforeza hemoglobina (škrobni gel)
HbA2
HbF
KS
Rezistencija eritrocita

Krv:
6 ml heparinizirane krvi u vakumiranoj epruveti.
Krv: 3 ml EDTA krvi u vakumiranoj epruveti.
Krv: 2 ml citratne krvi u vakumiranoj epruveti.

 

1.2.18.  Status megaloblastične anemije << nazad

dalje>> 1.2.20.Hamatološki status

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.