| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.8.      Status hepatitisa I
1.2.9.      Status hepatitisa II
1.2.10.   Status hepatitisa III
1.2.11.   Status hepatitisa IV
1.2.12.   Status hepatitisa V

1.2.7.Status elektrolita< nazad

 

1.2.8.      Status hepatitisa I natrag na vrh

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

HBsAg (hepatitis B površinski antigen

Anti-HBs (hepatitis B površinsko antitijelo)

Anti-HBc (hepatitis B unutrašnje antitijelo)

Anti-HAV (hepatitis A antitijelo)

Krv:
5 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 2 ml seruma.

 

1.2.9.      Status hepatitisa II natrag na vrh

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

HBsAg (hepatitis B površinski antigen

Anti-HBc (hepatitis B unutrašnje antitijelo)

Anti-HAV (hepatitis A antitijelo)

Krv:
5 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 2 ml seruma.

 

1.2.10.  Status hepatitisa III natrag na vrh

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

HBeAg (hepatitis B antigen)
Anti-HBe (hepatitis B antitijelo)

Krv:
5 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 2 ml seruma.

 

1.2.11.  Status hepatitisa IV natrag na vrh

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

HBsAg (hepatitis B površinski antigen)

Anti-HBs (hepatitis B površinsko antitijelo)

Anti-HBc (hepatitis B unutrašnje antitijelo)

Krv:
5 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 2 ml seruma.

 

1.2.12.  Status hepatitisa V natrag na vrh

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Anti-HBs (hepatitis B površinsko antitijelo)

HBeAg (hepatitis B antigen)

Anti-Hbe (hepatitis B antitijelo)

Krv:
5 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 2 ml seruma.

 

dalje> 1.2.13. Metabolički status kod hipertenzije
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.