| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.21.  Hematološko-onkološki status

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

KS

  • Eritrociti
  • Hemoglobin
  • Hematokrit
  • Leukociti
  • Trombociti

Krv:
3 ml EDTA krvi u vakumiranoj epruveti.


1.2.20.Hematološki status< nazad dalje> 1.2.22.Opći status koagulacije krvi

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.