| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.20.  Hematološki status

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

KKS

  • Eritrociti
  • HemoglobinH
  • Hematokrit
  • MCV
  • MCH
  • MCHC
  • Leukociti
  • DKS
  • Trombociti

Krv:
3 ml EDTA krvi u vakumiranoj epruveti.

 

1.2.19.Skrining hemoglobinopatija< nazad dalje>1.2.21. Hemato-onkološki status
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.