| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.2.      Funkcionalno stanje bubrega

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Urea    
Kreatinin
Kreatinin klirens
Mokračna kiselina
Ukupni proteini
Albumini
Globulini                         
Elektroforeza proteina
Glukoza
Holesterol
Natrijum
Kalijum
Kloridi

Krv:
6 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 3 ml seruma.

Uzorak se uzima na tašte


1.2.1. Funkcionalno stanje jetre < nazad dalje > 1.2.3. Funkcionalno stanje srca
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.