| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.      Statusi

Statusi su grupe biohemijskih analiza kojima se dolazi do saznanja o aktuelnom stanju normalnih ili patoloških metaboličkih procesa u pojedinom tkivu, tečnosti, organu ili grupi organa  istražuju se uvijek kada se želi kompleksno sagledati dijagnostički problem, postaviti dijagnoza i odrediti i pratiti terapija.
U odnosu na funkcionalnu ulogu određivanja laboratorijskih analiza definirani su statusi u pet vrsta i to:

1.1.    Opći biohemijski statusi,

1.2.    Dijagnostički statusi,

1.3.    Endokrinološki statusi,

1.4.    Imunološko-serološki statusi,

1.5.    Toksikološki statusi

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.