| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.       Serijske analize - testovi opterećenja i klirensi

2.1.    Glukoza tolerans test (GTT)
2.2.    Dnevni profil glukoze
2.3.    Ksiloza tolerans test (XTT)
2.4.    Laktoza tolerans test (LTT)
2.5.    Hormonske serije
2.6.    Urea klirens
2.7.    Kreatinin klirens
2.8.    Klirens natrija
2.9.    Klirens kalija

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.