| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Priprema uzoraka za analizu u kliničkom laboratoriju

Priprema uzorka za laboratorijsku analizu obuhvaća niz radnji koje se obavljaju u predanalitičkom periodu. O njima znatno ovisi kvalitetan rezultat analize. Predanalitički period općenito se može podijeliti u 3 faze:

  1. uzorkovanje humanog materijala,
  2. transportovanje,
  3. pohrana uzorka.

Bez obzira na vrstu humanog uzorka ove faze su veoma bitne za kvalitet krajnjih rezultata laboratorijskog nalaza.
U oko 90% bolesnika za analizu se uzima uzorak krvi i/ili urina, ali u posebnim slučajevima uzimaju se i druge tjelesne tekućine i tkivo. Posebnosti različitih humanih materijala obrađuje specifična literatura.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.