| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Kada ponavljati nalaze?

Pri određivanju vremena za ponovni zahtijev za laboratorijske analize nophodno se podsjetiti da li je u vremenu od prvog do slijedećeg nalaza moglo doći do značajnih promjena i da li zbog promjena u sastavu treba mijenjati terapiju. Odgovor na prvo pitanje treba tražiti u biološkoj funkciji i životu pojedinih supstanci npr. promjene koncentracija pojedinih proteina mogu se pratiti u intervalu i do nedjelju dana ali, promjene koncentracije glukoze, parametara acidobaznog statusa mijenjaju se unutar jednog sata itd.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.