| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Uroporfirini, urin 50 ml urina od dobro izmješanog 24-sahatnog urina, plastična posuda. U posudu za sakupljanje urina dodati 5 g Na2CO3 prije dodavanja prve porcije urina. Zaštititi od svjetlosti omotom od aluminijske folije. 6,0 - 36,0 mmol/d Fluorimetrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.