| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Uroporfirini, feces 5 g fecesa od dobro izmješanog 24-sahatnog uzorka, staklena dobro začepljena bočica. Zaštititi od svjelosti omotom od aluminijske folije. do 60 mmol/L Fluorimetrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.