| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Urin - Sediment (biohemijsko citološki status urina) 100 ml jutarnjeg urina, plastična posuda. Sediment-urocitrogram
Ćelije:
Leukociti = do 10 mL
Eritrociti (svježi) = do 5 mL
Eritrociti (hemolizir.) do 5 mL
Sternheimer-Malbin-ove=Neg.
Bubrežni epitel =  Neg.
Cilindri =  Neg.
Cilindroidi =  Neg.
Masne kapi =  Neg.
Paraziti =  Neg.
Gljivice =  Neg.
Spore =  Neg.
Test trake                Mikroskopiranje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.