| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Urin (biohemijsko citološki status urina) 100 ml jutarnjeg urina, plastična posuda. Izgled = bistar
Boja = svjetlo žut
p(aHx) = 4,8 - 7,5
Relativna gustoća 1,003-1,035
Proteini = Neg.
Glukoza =  Neg.
Metil ketoni = Neg.
Bilirubin = Neg.
Urobilinogen = do 3 mmol/L.
Indikan = Neg.
C vitamin = Neg.
Nitriti = Neg.
Hemoglobin = Neg.
Test trake
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.