| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Urin ADDIS (biohemijsko citološki status urina) 100 ml jutarnjeg urina, plastična posuda.
ADDIS (modifikacija po Hamburgeru)
Leukociti =  do 500/min.
Eritrociti = do 100/min.
Cilindri
Mikroskopiranje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.