| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Urea, urin 10 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina, plasticna epruveta. U posudu za sakupljanje urina dodati 1 g borne kiseline prije dodavanja prve porcije urina ili uzorak držati u frižideru. 100 - 380 mmol/L Kinetika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.