| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Testosteron, urin 50 ml urina od dobro izmješanog 24-sahatnog uzorka. U posudu za sakupljanje urina dodati 1 g borne kiseline prije dodavanja prve porcije urina ili zamrznuti. Ž:
20 - 40 godina = 2 - 8 mg/d
M:
18 - 30 g.= 56 - 250 mg/d
31 - 55 g.= 45 - 160 mg/d 
Enzimo imuno odredivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.