| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Testosteron, plazma 3 ml heparinizirane krvi (1 ml plazme) vakumirana epruveta. Ako se uzorak odmah ne obrađuje ili transportuje, zamrzava se. Ž =  0,7 - 3,12 nmol/L
M = 10,4 - 48,5 nmol/L
Enzimo imuno odredivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.