| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Sedimentacija eritrocita 2 ml citratne ili EDTA krvi, vakumirana epruveta

Ž
1h: 3 - 8 mm
2h: 8 - 20 mm
M =  
1h: 2 - 6 mm
2h: 7 - 15 mm

Taloženje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.