| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Proteini, likvor, elektroforeza 1 ml likvora, staklena epruveta. Albumini = 0,00 - 0,05
Globulini = 0,56 - 0,66
A/G  = 1,22 - 1,85
a1 globulin =  0,04 - 0,08
a2 globulin = 0,05 - 0,08
d globulin = 0,11 - 0,18
g globulin = 0,07 - 0,12
Elektroforeza
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.