| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Proteini, urin, elektroforeza 10 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzrka urina, plasticna epruveta. Albumini = 0,53 - 0,64
Globulini = 0,36 - 0,47
A/G  = 1,13 - 1,78
a1 globulin =  0,06 - 0,10
a2 globulin = 0,07 - 0,12
d globulin = 0,09 - 0,14
g globulin = 0,17 - 0,20
Elektroforeza
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.