| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Prolaktin 3 ml heparinizirane krvi (1 ml plazme), vakumirana erpuveta. Može se upotrijebiti i EDTA plazma. uzorak se uzima na tašte. Ž = 115 - 575  uIU/ml M = 115 - 345  mIU/ml Enzimo imuno odredivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.