| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Progesteron 3 ml heparinizirane krvi (1 ml plazme), vakumirana erpuveta. Može se upotrijebiti i EDTA plazma. Ako se uzorak ne obrađuje odmah ili transportuje, zamrzava se. ŽFolik.faza =  0,64 - 9,54  Lut.faza = 7,95 - 79,5  umol/L
M = 0,636 - 3,0  mmol/L Trudnoća: N.V. ovise o dobi trudnoće
Enzimo imuno određivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.