| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Porfobilinogen 50 ml urina od dobro izmješanog 24-sahatnog uzorka urina, plastična posuda. Pri sakupljanju i do obrade urin se čuva u frižideru. Čuvati od svjetlosti omotom od aluminijske folije. 0 - 8,84 umol/L Spektrofotometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.