| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
pO2 (parcijalni pritisak O2) 1 ml heparinizirane krvi, vakumirana epruveta ili 2 heparinizirane cjevcice kapilarne krvi. Uzorak do obrade plasticnim cepom zacepiti. 11,06 - 13,33 kPa jonselektivna elektroda
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.