| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
pCO2 (parcijalni pritisak CO2) 1 ml heparinizirane krvi, plasticna erpuveta ili 2 heparinizirane cjevcice kapilarne krvi. Uzorak do obrade plasticnim cepom zacepiti. 4,66 - 6,13  kPa jonselektivna elektroda
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.