| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
17-oksisteroidi 50 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina. U posudu za sakupljanje urina dodati 1 ml 6 mol/L HCl prije dodavanja prve porcije urina ili uzorak zamrznuti. Ž = 12,4 - 37,2  mmol/L
M = 13,8 - 41,4  mmol/L
Spektrometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.