| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Metotreksat 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. Netoksično područje:
poslije   24 sata = 5 mmol/L
poslije   48 sati = 0,5 mmol/L
poslije 72 sata = 0,05 mmol/L
Enzimo imuno i fluoro imuno odredivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.