| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Lipoproteini, elektroforeza 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. pre-alfa = 0,06 - 0,10
alfa = 0,25 - 0,35
pre-beta1 = 0,08 - 0,22
pre-beta2 = neg
beta = 0,45 - 0,48
Elektroforeza na celulozo acetatu
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.