| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Lipidi, feces (kvantitativno) 10 g fecesa od sakupljene i dobro izmješane kolicine 24-48 ili 72 satnog uzorka. Plasticne posude za sakupljanje uzorka preporucuje laboratorij. Fesec se polaže direktno u posudu. Posuda se ne puni više od pola. Na etiketi na posudu obavezno naznaciti vri do 7 g/d (pri normalnoj dijeti)
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.