| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
LH (luteinizirajuci hormon) 3 ml heparinizirane krvi (1 ml plazme) vakumirana epruveta. Ako se uzorak odmah ne obraduje, zamrzava se. Ž:   Folik.faza = 5 - 20   IU/L
Ovul.faza = 30 - 120 IU/L
Lut. faza = 5 - 20   IU/L
Menopauza = 50 - 150 IU/L
Djeca:
Ž = 1,2 - 5,3  IU/L
M = 1,7 - 8,5  IU/L
Enzimo imuno odredivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.