| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Kreatinin, urin 10 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina. U posudu za sakupljanje urina staviti 15 ml 6 mol/L HCl prije dodavanja prve porcije urina ili držati u frižideru Ž = 8,8 - 17,6  mmol/d
M = 7,0 - 15.9  mmol/d
Spektrometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.