| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Kreatinin
amniotična tečnost
5 ml krvi, amniotične tečnosti, plasticna epruveta. Kolicina od 0,18 mmol/L u prisutnosti normalne količine kreatinina u serumu govori o normalnoj povezanosti fetusa s majkom
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.