| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Kortizol, plazma 3 ml heparinizirane krvi (1 ml plazme), vakumirana epruveta. Plazmuodvojiti do 30 minuta nakon vadenje krvi. Ako se uzorak odmah ne obraduje zamrzava se. ujutro = 138 - 690 nmol/L
popodne = 55,2 -248,4 nmol/L
Enzimo imuno odredivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.